دستگاه بافت نوار

دستگاه بافت نوار

دستگاه بافت نوار در صنعت نساجی، به منظور تولید نوارهای بافته شده با الگوها و طرح های مختلف استفاده می شوند. دستگاه های نواربافی با تولید انواع نوارها در صنعت های مختلف سهم زیادی در صنعت نساجی ایفا می کند. برخی از انواع دستگاه بافت نوار که این روز ها کاربرد زیادی در کشور ما […]