نواربافی مکانیکی

نواربافی مکانیکی

نواربافی مکانیکی یا همان دستگاه بافت نوار،  نوار های حمل بار ، ایمنی و کوهنوردی با قطر و ضخامت بین 3 الی 6 میلی متر تولید می شوند . تعداد نخ بالایی دارند که باعث استحکام بالایی در هر متر آن می شود. می توان روی این محصولات برند شرکت های تولیدات مربوطه را نمایان […]