دستگاه چله پیچی

ماشین آلات نساجی دستگاه چله پیچی

  دستگاه چله پیچی دستگاه چله پیچی نخ های تار را بصور موازی و کامل کنار هم می پیچد. روش کار به اینصورت است. ابتدا یک نوار از مواد اولیه توسط این دستگاه به داخل قرقره ها هدایت و پر می شوند. سپس پشت دستگاه بافت قرار می گیرند. تا دستگاه با تغذیه از این […]