فروش و راه اندازی دستگاه کش بافی

ماشین آلات نساجی دستگاه کش بافی

ویژگی دستگاه های کش بافی دستگاه نساجی کش بافی با ادغام نخ لاستیک و نخ های مختلف می توان به بافت کشی رسید . این بافت در ماشین های ژاکارد ، مکانیکی و حتی سیلندر های گرد بافت با نخ لاکرا قابل انجام است.این دستگاه یکی از دستگاههایی است که توسط شرکت زینو بافت وارد […]