فروش راه اندازی دستگاه بافت نوار پرده جیب بافت

ماشین آلات نساجی دستگاه بافت نوار پرده جیب بافت

دستگاه نساجی نوار پرده جیب بافت یکی از دستگاه های دیگر زینوبافت است که برای تولید نوارهای پرده با جیب استفاده می شود. این دستگاه به طور عمده در صنعت پوشاک و تولید پرده ها استفاده می شود. نوارهای پرده یکی از نیاز های امروز در بیشتر طراحی منازل می باشد. این دستگاه قابلیت تولید […]